Komorní kulturní a coworkingový prostor, stálé menu i s sebou, coffee to go, široká nabídka kvalitních nápojů, family friendly - suterén Šustalovy vily.

MANDALA
Slovo ze sanskrtu označující KRUH, přeneseně též SVĚT či VESMÍR.
V našem pojetí KRUH -> kruh přátel nebo dokonce kruh rodinný. SVĚT -> náš svět, uvědomění nás samých v kontextu světa a vesmíru.
MANDALA rovněž představuje tradiční umělecké dílo kruhového tvaru které často harmonicky propojuje dokonalost kruhu a čtverce. Kruh zde symbolizuje energie nekonečné, nebeské, božské, zatímco čtverec ty hmotné, zemské.
Jako takové dílo je MANDALA rovněž symbolem pokorné, meditativní, kreativní činnosti, která vede k jeho vzniku. 

[art té kafé] MANDALA je zhmotněnou podobou spolupráce a komunikace lidí, kteří se chtěli, chtějí nebo teprve budou chtít podílet a podělit. Láska, úcta, pokora a sebevědomí..