Dramaterapie – workshop

21.11.2010 18:00

Malou ochutnávkou z dramaterapeutického soudku je workshop vedený Kateřinou Krhutovou.

Rezervace míst nutná, jelikož workshop je možno provést pouze v omezeném počtu lidí. Rezervujte se písemně u Katky na mailu: krhutova.katerina@seznam.cz, nebo ústně v čajovně...

Cena workshopu je 50,-

 

Přečtěte si co o dramaterapii píše autorka workshopu Katka:

Dramaterapii lze definovat jako záměrné použití dramatických (divadelních) postupů pro dosažení terapeutického cíle symptomatické úlevy, duševní i fyzické integrace a osobního růstu.

V mém workshopu budete mít možnost malé ochutnávky z dramaterapeutického soudku. Možnost praktické zkušenosti s tímto přístupem. 

Jinými slovy...

Dramaterapie je psychoterapeutická metoda, která kromě verbalizace používá nonverbální pohybové prostředky, symbolickou gestiku a improvizační hru v roli. Otvírá tak cesty k vyjádření podvědomých konfliktů, přenosových vztahů a sebepojetí či pojímání ostatních. Je to systematické a záměrné použití dramatických/divadelních procesů, které mají podpořit emocionální růst jedince a psychologickou integraci.

Zvyšuje sociální interakci a zlepšuje interpersonální dovednosti v rámci uspořádání skupiny. Zprostředkovává uvolnění a kontrolu emocí. Ze speciálně pedagogického hlediska je významný vliv dramaterapie v tom, že poskytuje právě možnost netraumatizujícího ventilování pocitů. Sebepoznávání a sebeakceptace, získávání pozitivních zkušeností, umožňuje sebevyjádření a zlepšuje poznávání sebe i druhých. Umožňuje klientům změnit nekonstruktivní vzorce chování a modely rolí tím, že jim dovoluje ztvárňovat situace z minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Mohou si vyzkoušet asertivnější a sociálně přijatelné role. Rozvíjí jejich spontaneitu, představivost a hravost. Upevňuje jejich sebedůvěru a sebeúctu, protože zvládají stále složitější série úkolů. Terapeutickými cíli jsou symptomová úleva, emocionální a fyzická integrace a osobnostní růst.

Dramaterapii lze definovat jako záměrné použití dramatických (divadelních) postupů pro dosažení terapeutického cíle symptomatické úlevy, duševní i fyzické integrace a osobního růstu. 

K nejdůležitějším cílům dramaterapie patří redukce tenze, zvyšování sociální interakce, odblokování komunikačního kanálu, navodění schopnosti spontánního chování, posílení sebedůvěry, rozvoj představivosti a koncentrace.

Dramaterapie je především o prožívání – o tom, co se v člověku v daném okamžiku odehraje. Vůbec nejde o to někoho poučovat, ukazovat, jak se chovat, ale o to, aby si různé situace sám prožil, ozkoušel, kde je, jaký je. Je důležité, zkusit si nejrůznější role. Pokud nabídneme větší škálu rolí, umožníme tak, aby se život obohatil.

 

Vyhledávání