KOPŘIVNICE - MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY

09.05.2012 09:24

Srdečně Vás zveme na první seminář ze série akcí v rámci jedinečného projektu, který se v Mandale uskuteční již ve čtvrtek 17.5. od 9:30hod.

Máte zahrádku a chtěli byste zásobovat dobrými potravinami i ostatní lidi? Nebo nemáte možnost pěstovat a zajímá Vás jak se dostat k místním potravinám? Pokusme se společně propojit možnosti se zájmem.

                                                                           

• šetrné hospodaření na zemědělské půdě
• přístup ke kvalitním potravinám
• kvalita půdy, vody a životního prostředí vůbec
• v čem se liší nákup v supermarketu od nákupu od místních sedláků?
Tato a související témata bychom společně s Vámi rádi poznávali, diskutovali o nich.
Projekt KOPŘIVNICE – MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY, zahrnuje 2 semináře, 2 exkurze a
závěrečný workshop, na kterém zjistíme, co bychom pro sebe navzájem mohli udělat. Je zaměřený
na informování a vzdělávání potenciálních sedláků, kteří by chtěli zásobovat svůj region; a
spotřebitelů, kteří by chtěli svůj region podpořit. Cílem je seznamování, propojování, zakládání
komunit podporujících „svého“ sedláka „pohledem na jídlo zblízka“. Připravovaná setkání poskytnou
informace o alternativních možnostech pěstování plodin a chovů hospodářských zvířat a současně o
tom, jak důležité je sledovat toky peněz, které vydám ať už za jídlo (a to je vlastně nejdůležitější)
nebo za další zboží či služby.

Je nutné přihlásit se nejpozději do 15. května!!!


09:30–10:00 prezence a krátký úvod

10:00–11:00 Eva Fraňková, Masarykova un. Brno, kat. env.st.

Cesty jídla, cesty peněz… pohled na jídlo zblízka: Kam se dostávají peníze, které u nás utratím? Co je pojem lokální multiplikátor? Zkušenosti ze světa

11:00–12:00 Blanka Křivánková, Glopolis, Praha

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin: Jak tím kde a co nakupuji, ovlivňuji dění u nás i ve světě?

12:00–13:00 přestávka: občerstvení zajištěno

13:00–14:00 Alena Malíková, PRO-BIO RC Moravská brána, Příbor

Šetrné způsoby hospodaření: Šetrná produkce plodin a chovy hospodářských zvířat – ekologické zemědělství, biodynamické zemědělství, permakultura a další alternativy

14:00–15:00 Hanka Klimecká, Vyhnalov, Příborské paseky

Permakultura: pojem, souvislosti, praktická zkušenost

kontakt:
Alena Malíková; probio.moravskabrana@seznam.cz; 604 905 611

Vyhledávání