14.11 | 20:00 | HOUPACÍ KONĚ SÓLO (autorské čtení, sólo koncert)

14.11 | 20:00 | HOUPACÍ KONĚ SÓLO (autorské čtení, sólo koncert)

Pod názvem Zlatý časy se končí se skrývají texty, které Jiří Imlauf v průběhu skoro dvaceti pěti let napsal pro svou kapelu Houpací koně. Nejedná se však o obyčejný zpěvník, ale o svébytnou literární výpověď. Díky chronologickému řazení textů může čtenář sledovat proměny, kterými autorova tvorba prošla. Ke každému textu připojil autor glosu, vzpomínku či poznámku, zároveň od sebe texty oddělují krátké prozaické útvary, v nichž se Jirka Imlauf upřímně a někdy intimně, někdy s nadhledem ohlíží do minulosti, a vede tak se sebou dialog. A je na čtenáři, aby posoudil, jestli zlatý časy opravdu končí

***
Jiří Imlauf se narodil 6. září 1966 v Žatci, vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně aprobace Český jazyk a Občanská nauka a v letech 1993-2011 působil jako učitel na OA Pařížská Ústí nad Labem, později začal působit také jako učitel anglického jazyka a hudební výchovy na základní škole (2011-2012). Od roku 2004 působí jako lektor českého jazyka pro cizince (od roku 2009 také jako předseda zkušební komise pro zkoušky A1 z českého jazyka pro trvalý pobyt cizinců v ČR). Od roku 2010 působí jako redaktor hudebního časopisu Fullmoon a již několik let je korektorem severočeské přílohy MFD. Během svého profesního působení získal znalosti v oblasti české a světové literatury, psychologie, základních společensko-vědních oborech, má celoživotní zájem o literaturu, hudbu, kinematografii, divadlo, výtvarné umění a psychologii. V současné době žije a působí v Ústí nad Labem, pracuje jako učitel, věnuje se hudbě, literatuře a vlastní tvorbě, působí v hudební skupině Houpací Koně.

Vyhledávání