30.5 | 20:00| JESUS, SANDOZ : NORA SOUNDSYSTEM (party)

Comeback jak blázen...aka starý dobrý časy jsou zpět !

Kdo nalezl svět a zbohatl, ten ať se světa zřekne. 
(Mk 8,36; Mt 16,26; L 9,25)

Vyhledávání