St | 4.2 | 17:00 | První pomoc u malých dětí [kurz, přednáška]

Novinky v resuscitaci, jak volat záchrannou službu. Jak správně ošetřit opaření, popáleniny, krvácení, úpal, úžeh, řezné rány, pokousání zvířetem, zlomeniny, pády, poranění hlavy, úrazy elektrickým proudem, tonutí, dušení atd. Kurz vede Lucie Hořínková, DiS (pracovnice záchranné služby, specialistka pro intenzivní medicínu, absolventka lékařské fakulty a kurzu první pomoci Českého červeného kříže). [RESTAURANT MANDALA]

Vstupné 50 Kč

Vyhledávání