Čt 8.3. | 18:30 | O dětech s Bezejmenným poutníkem přítomnosti

Čt 8.3. | 18:30 | O dětech s Bezejmenným poutníkem přítomnosti

ZASTAVIT  SE – JEDINÁ  CESTA K POCHOPENÍ

O dětech o jejich reakcích, jejich spontánnosti a bezstarostnosti…
Čím nás děti učí?
Co nám napovídají děti – učíme se od dětí?
Čím to je že děti jsou některé vzteklé, jiné mírné a další jen poslušné a neposlušné…?
Z čeho vzniká vzpurné dítě…?

Od počátku v prenatálu až po dospělost dítěte projdeme vhledy které nám dají porozumění vlastních i jiných dětí  a sami sebe…ANEBO CHCEME ABY DĚTI BYLY NAPROSTO TÍM, ČÍM POUZE CHCEME MY ABY BYLY A NE SAMY SEBOU..?

NENÍ JEJICH JEDNÁNÍ A CHOVÁNÍ TOTOŽNÉ S NAŠIMI NAUČENÝMI VZORCI CHOVÁNÍ..?

POUZE DÍTĚ KTERÉ JE VZPURNÉ JE SI VĚDOMO SVÉHO VLASTNÍHO ŽIVOTA A NESE ZA NĚJ NAPROSTOU A PLNOU ZODPOVĚDNOST - PODPORUJME JE VTOM ABY RYCHLE DOSPĚLY A NAŠLY SAMY SEBE A NEKOPÍROVALY NÁS SAMOTNÉ...
NATOLIK JE MILUJEME A RESPEKTUJEME ..??????
ANEBO JE TO NÁŠ STRACH, KTERÝ NÁM BRÁNÍ JE MILOVAT..?????

VRÁTÍM VÁS NA POČÁTEK VAŠEHO BYTÍ,
TAM KDE JSTE BYLI HRAVÍ, NAPROSTO TIŠŠÍ
A PLNÍ LÁSKY
ODTUD MŮŽETE ZAČÍT ZNOVU
- BYLI JSTE TAM JEN JSTE TO ZAPOMĚLI

Bezejmenný poutník přítomnosti   -   sannjasyn Osha, Učeň mistrové Ambu z Indie
 

Vyhledávání