Ne 13.1. | 18:00 | Ivo Halkoci - setkání s hudbou a meditací

"Vystudoval jsem ostravskou konzervatoř v oboru hra na housle a krátce pokračoval ve vzdělávání v USA. Během studií jsem začal působit v Janáčkové filharmonii Ostrava a poté Moravské filharmonii Olomouc. Následovalo období a to trvá do dnes, kdy hraji a zpívám solově a s přáteli - Tomáš Kočko a jeho orchestr, Ragmakam ensemble Edwarda Powell (indicko-turecká klasická hudba) aj. Můj repertoire zahrnuje klasickou hudbu a také autorskou tvorbu, která má meditativně-improvizační charakter. Skrze hudbu objevuji sebe. Působil jsem také v meditačním centru Lažánky a v Institutu hudby a oslavy v Oshovém meditačním centru v Púně (Indie).
Během pobytu v Indii jsem se setkával s probuzenými mistry, Dolano, Neeru, Ananta, Satto,Tyohar. Nejintenzivnější setkání však přišlo na retreatu na Novém Zélandě s Maitreyou Ishwarou, buddhou a autorem knihy Unity (Sjednocení - Svítání vědomé civilizace), který propojuje satsang (bytí v pravdě), meditaci (sezení v tichu, uvědomění si a přijetí toho co je), učení advaity ( Bůh je vše co je, včetně mně.), Oshovu oslavu a jeho meditační techniky, sebedotazování (Kdo jsem ?) a jiné mocné techniky k duchovnímu růstu. Mé semináře mají podobnou náplň, zaměřené více na práci se zvukem, živou hudbu (housle) k uvedení do meditace, zpěv a tanec. Satsang mohou dávat pouze bytosti bez ega a to mně ještě neopustilo...díky Bohu."

Vstupné: 80,-

Vyhledávání