Ne 6.10. | 10:00 | CESTA HLASU objevování našeho hlasu a jeho léčivého potenciálu

Ne 6.10. | 10:00 | CESTA HLASU objevování našeho hlasu a jeho léčivého potenciálu

Zpěv - cesta objevování našeho hlasu a jeho léčivého potenciálu

Stejně jako předchozí dva semináře v Mandale bude i tento zaměřen na  rozvíjení léčivých možnosti našeho hlasu v jeho přirozené podobě. Budeme naslouchat jak vznikají tóny našeho hlasu z ticha, budeme naslouchat jeho různým barvám, které jsme dosud neslyšeli. Dozvíme se více o tom, jaký vliv má správné dýchání a stav uvolnění na náš hlasový projev. Budeme prožívat přirozenou radost z léčivých vibrací našeho hlasu, které vznikají při zpěvu. Sladíme se s hlasy dalších lidí a budeme společně vytvářet pestré zvukové obrazy. Postupně prozkoumáme i některé zvláštní možnosti našeho hlasu, jako je např. alikvotní zpěv, vyzkoušíme hlasovou meditaci při společném zpívání nápěvu mantry. Druhá část semináře bude dynamickým jangovým protipólem první spíše klidnější části. Zde spojíme naše hlasy s rytmem a pohybem při zpěvu jednoduchého a podmanivého etnického nápěvu.
 

Několik slov o Svatopluku Němcovi, který jako hlasový facilitátor povede tento seminář:

Věnuje se celoživotně hudbě v různých jejích podobách, hraje na několik hudebních nástrojů.
V létech 2006-8 se zúčastnil několika seminářů, zaměřených zejména na léčení hlasem a na alikvótní zpěv, vedených Davidem Hykesem (USA), Chrisem Amrheinem (Rakousko) a Wolfgangem Saussem (Německo). V r. 2009 absolvoval celoroční intenzivní studium alikvotního a hrdelního zpěvu Monochord, vedeného lektory Wolfgangem Sausem, Lotharem Bergerem, Claudií Matussek (Německo), Hosso +Transmongolia (Mongolsko), Kivou Šímovou (Kanada), Vlastislavem Matouškem, Janem Braunsteinem, Lucií Koderovou (ČR).  Od r. 2010 začal pracovat v Praze se skupinu zaměřenou na alikvótní zpěv, hlasové meditace, rozvoj rytmického cítění a hlasovou improvizaci. Dlouhodobě se věnuje hře na různé druhy rytmických nástrojů jako jsou např. africké bubny jembe, afrokubánská conga a bonga, bubny středního východu - dumbek a rámové bubny. V minulosti vystupoval se skupinami Létající koberec a Altamira.

 

Na workshop je nutné se dopředu přihlásit! Pokud nebude přihlášeno minimálně 5 lidí akce se nebude konat. Přihlášky přímo u Sváti na čísle 602 377 359, nebo na mailu    svatanemec@ tiscali.cz   

Vstupné 120,- Kč 

 

Vyhledávání