St 12.3. | 18:00 | ProTibet: projekce filmu Poselství Tibeťanů II. – Tantrismus

Arnaud Desjardins/ Francie/ 1967/ 60 min.
 
Režisér Arnaud Desjardins byl jedním z prvních lidí ze Západu, kteří se začali v 60. letech
zajímat o asijská náboženství a podnikli cestu do Asie. V letech 1965–67 se mu podařilo 
natočit jeden z nejlepších a nejunikátnějších dokumentů o tibetském buddhismu. Zachycuje 
buddhismus v době po čínské okupaci, kdy většina tibetských lamů a jejich žáků odešla 
do indického azylu. Desjardins diváka zasvěceně seznamuje s filozofií a praxí buddhismu, 
představuje jednotlivé školy tibetského buddhismu a některá místa spjatá s historickým 
Buddhou Gautamou. Na filmový pás zachytil mnoho legendárních lamů všech čtyř hlavních 
tibetských škol, například 14. dalajlamu, 16. Karmapu, Sakya Trizina a další.
 
Tento film patří mezi vůbec první filmové dokumenty o tibetském buddhismu, poskytuje
unikátní pohled na nejvýznamnější mistry tibetského buddhismu krátce po jejich odchodu 
do exilu v Indii. Roku 1963 se režisér setkal s Dalajlamou a získal jeho podporu pro natáčení 
dokumentu o stále živoucím odkazu Tibeťanů i v období po čínském převratu. V tomto 
dokumentu jsou zachyceny, vůbec poprvé, některé významné rituály tantrického buddhismu, 
jako jsou např. rituál zasvěcování mandaly, obřad Čod nebo tance v obřadních maskách. 
Umožňuje nám také nahlédnout do výcviku mladých lamů zaměřených na dechová cvičení. 
V dokumentárním snímku se opět můžete setkat s největšími mistry té doby, jako je
14. dalajlama, Dilgo Kjence Rinpočhe, 16. Gjalwa Karmapa, Dugpa Tupse Rinpočhe a další.

 

Vyhledávání