St 14.11 | 17:00 | Irena Štrbová: Hojnost Života, Tok finanční energie

Co se skrývá pod pojmem hojnost života? Čeho se týká? Jak mohu ovlivnit tento aspekt bytí? Jak
mohu ovlivnit tok financí ve svém životì? Na závěr meditace.

Vstupné 150,-

www.prozivot.ic.cz

Vyhledávání