St 14.3. | 16:30 | Setkání - KOMUNITOU PODPOROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

St 14.3. | 16:30 | Setkání - KOMUNITOU PODPOROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Plánovací a informativní setkání za účelem navázání kontaktu místních zemědělců (Šelognovi) se spotřebiteli.

Více o celém projektu je na www.biospotrebitel.cz

Vyhledávání