St 20.2. | 17:00 | Přednáška: Irena Štrbová - Lpění

Lpění jako brzda v duchovním vývoji. Jak poznám, že na někom či něčem lpím?

Jak se dají tyto závislosti (na člověku, alkoholu, drogách, na majetku, ale také

na určité činnosti, na svém těle, na jídle, na místě…) zpracovat?

Cena: 150,- Kč

https://www.prozivot.ic.cz/

Vyhledávání