St 21.11. | 17:00 | Beseda o Romech v dnešním světě

Beseda o uznání etnické rozdílnosti s cílem získat reálný pohled. Původ Romů, jejich zvyky, nářečí,
fotky zachycující romský svět očima Romů. Na závěr hudební dílny pod vedením Cikne Čhave.

Vstupné 30,-

Vyhledávání