St 26.2. | 18:00 | EKOLOGICKÁ STOPA Kopřivnice, udržitelný rozvoj

Místo konání:

od 15.30 hod. zasedací místnost v 10. N.P. budova MÚ Kopřivnice

od 18.00 hod. čajovna Mandala, Lašská vila v Sadu Dr. Edvarda Beneše

 

Obě přednášky se uskuteční v rámci projektu Propagace ekologické stopy v Kopřivnici, jehož obsahem byl mj. výpočet ES města Kopřivnice za rok 2012. V přednášce budou posluchači seznámeni s tím, co znamená slovní spojení „udržitelné město“. Jakým způsobem lze udržitelnost měřit? Lze postavit rovnítko mezi „udržitelnost“, „ekologii“ a kvalitu života? Co znamená ekologická stopa, jaké jsou výsledky ekologické stopy Čechů a jaké obyvatel města Kopřivnice? Jak si stojí Kopřivnice z pohledu těchto ukazatelů v porovnání s dalšími městy v České republice a v zahraničí? Tyto a další otázky související s kvalitou a udržitelností života ve městech budou zodpovězeny na přednášce odborníka V. Třebického, který se jimi zabývá celou svoji profesní kariéru – tj. 17 let. Doplnit údaje o místu atd. 

 

Přednášející – RNDr. Viktor Třebický, Ph.D.

Vystudoval ochranu životního prostředí a ekologii. V dizertační práci se zabýval vazbou mezi turismem a ochranou přírody v Národním parku Šumava. Působil v Ústavu pro ekopolitiku, od roku 2004 v Týmové iniciativě pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) a od roku 2013 v neziskové organizaci CI2, o.p.s.

Problematice ekologické a uhlíkové stopy a vlivu individuálního životního stylu na konkrétní dopad na životní prostředí se věnuje od roku 1997. Podílel se na řadě projektů v této oblasti, jejichž výsledkem je např. vydání první publikace o ekologické stopě v českém jazyce v roce 2000 (Rábelová, E., Třebický, V. Bendl, J.: Unese Země civilizaci? Životní prostředí, migrace bezpečnost, ekologická stopa, Planeta 2000, VIII, 1/2000) a řada dalších publikací.

Navrhl kalkulátor osobní ekologické stopy (www.hraozemi.cz/ekostopa), kalkulátory určené pro města a školy (www.ekostopa.cz), dále kalkulátor osobní uhlíkové stopy (https://kalkulacka.zmenaklimatu.cz/). V rámci svého působiště – CI2, o.p.s. se v současné době zabývá především uhlíkovou a ekologickou stopou na úrovni firem, ale i ve veřejné správě a na dalších úrovních.

 

 

Vyhledávání