Ne 6.10. | 19:00 | BENEFICE PRO MATOUŠE aneb Koncert z lásky..

Ne 6.10. | 19:00 | BENEFICE PRO MATOUŠE aneb Koncert z lásky..

Přátelský benefiční koncert na podporu léčby dvanáctiletého Matouše Grilla, který trpí dětskou mozkovou obrnou ( spastická forma, triparéza – ochrnutí 3 končetin), epilepsií a lehkým mentálním postižením.

Matouš je syn našeho kamaráda Michala Grilla z Písku.
Jelikož jsme Matouše, Michala a Gábinu osobně poznali a máme je rádi, chtěli bychom aspoň touto formou přispět a podpořit lepší život jejich syna, mladé bytosti.

ÚČINKUJÍCÍ BENEFIČNÍHO KONCERTU:
TOMÁŠ NJUMÍK NOVÁČEK
BEATA BOCEK
PATRIK KEE
EDWARD POWELL (CAN)
ALICE KREJČÍ


a další

na konci krátkých vystoupení a povídání o Matoušově léčbě a jeho nemoci bude společný jam všech zúčastněných :)


dobrovolný finanční příspěvek putuje na konto Matouše

o informace k Matoušově nemoci se podělila jeho maminka, Gabriela Grillová:

"Milí přátelé,kolegové, kamarádi,
žádáme vás tímto o finanční příspěvek na speciální „kosmickou“ terapii v Adeli Medical Center v Piešťanech na Slovensku pro našeho postiženého syna Matouše Grilla (rok narození 2001). Tato léčba je prováděna v soukromém zdravotnickém zařízení, je finančně velice náročná (3089,- Euro pouze za léčbu bez ubytování, stravy, dopravy) a bohužel není hrazena z veřejného zdravotního pojišťění.
Náš syn Matouš trpí dětskou mozkovou obrnou ( spastická forma, triparéza – ochrnutí 3 končetin), epilepsií a lehkým mentálním postižením. Od raného dětství cvičíme pravidelně Vojtovu metodu a posturální terapii dle J. Čápové. Každodenním mnohaletým úsilím jsme docílili pár kroků s oporou.
V únoru 2012 nastal obrovský zlom v Matoušovo životě. Po absolvování prvního pobytu v Adeli se Máťa dokázal úplně vertikalizovat a byl schopen samostatné chůze především v interiéru. V létě 2012 pobýval náš syn v Adeli ještě jednou a jeho chůze se zkvalitnila, nyní se může pohybovat samostatně i v exteriéru, zvládne chůzi do schodů. Samozřejmě je nutný dohled, občasná pomoc a na větší vzdálenosti použití invalidního vozíku. Tato léčba výrazně Matoušovi usnadnila život, více ho osamostatnila, otevřely se nové možnosti využití volného času a samozřejmě se odlehčilo i nám rodičům.
Lékaři Adeli Center doporučují opakování terapie každé 3 - 4 měsíce. To pochopitelně není v našich finančních ani časových možnostech. Matouš je i v současné době rehabilitován každý den doma nebo v Arpidě v Českých Budějovicích, přesto by mu prospěla další „ dávka“ speciálního cvičení, která zajistí udržení jeho pokroků,vylepšení modelu chůze, získání nových dovedností, minimalizuje jeho stupňující se skoliózu a umožní Matoušovi naplno využít jeho potenciál. Z předchozích zkušeností víme, že tato speciální léčba je v případě našeho syna velice efektivní.
Máme jedinečnou příležitost jet na přelomu října a listopadu 2013 za sníženou cenu. Díky vlastním zdrojům, ale především dobrodiní sponzorů nám k současnému datu schází 40 000,- Kč.
Váš případný finanční dar bude pro Matouše a pro nás jeho rodiče znamenat naději na kvalitnější život a motivaci pokračovat v boji s nepřízní osudu.
Své peníze můžete posílat na účet číslo: 103 027 8016/3030 (Airbank a.s). Prosíme o kontakt na tel: 777 055 234 nebo mail: g.grillova@seznam.cz, rádi bychom vystavili darovací smlouvy.

Děkujeme za vaši pomoc .

Gábina a Michal Grillovi.
Ningrova 13/7
397 01 Písek"


Důležité odkazy:
Matoušův 1 den v Adeli - video
https://www.youtube.com/watch?v=klgFZOZXTho&feature=share

Příběh Matouše před první terapií
https://www.facebook.com/pages/Matouš-Grill-Adeli/307510142639323?id=307510142639323&sk=info

Matoušův video a foto deník předešlých rehabilitačních pobytů v Adeli (Facebook)
https://www.facebook.com/pages/Matouš-Grill-Adeli/307510142639323

 

Vyhledávání