ODPUŠTĚNÍ - přednáška Ireny Štrbové

27.09.2011 17:00

Proč? Komu? Kdy? Kde  a jakým způsobem odpouštět?

Je potřeba odpustit druhým i sám sobě.

Odpuštění jako jedna z možností čištění karmických vazeb, jako jedna z možností urychlit posun na své duchovní cestě. Nikdy není pozdě, začít můžeme kdykoliv. Nejen teorie, ale uvedení technik odpuštění do praxe.

 Na závěr: meditace na odpuštění

  Cena: 150,- Kč

Vyhledávání