10.5 | 17:00 | Ekologická stopa Kopřivnice, udržitelný rozvoj, klimatické změny a adaptace na změnu klimatu (přednáška)

V první přednášce budou posluchači seznámeni s tím, jaký vliv má každý jednotlivec na životní prostředí. Lze postavit rovnítko mezi „udržitelnost“, „ekologii“ a kvalitu života? Co znamená slovní spojení ekologická stopa, jaké jsou výsledky ekologické stopy Čechů a obyvatel dalších zemí světa a jak si ekologickou stopu můžeme změřit? Jak si stojí město Kopřivnice a jaký je vývoj ekologické stopy tohoto města? Tyto a další otázky související s ochranou životního prostředí a ekologií kvalitou budou zodpovězeny na přednášce pana RNDr. Viktora Třebického, Ph. D. který se jimi zabývá celou svoji profesní kariéru – tj. 19 let.

V druhé přednášce bude představena další důležitá oblast – změna klimatu a možnosti měst se této změně přizpůsobit. Město Kopřivnice se v tomto roce zapojí do projektu, který se týká důležitých otázek, jako jsou povodně, vlny veder, či sucha. Jak se klima v České republice vyvíjelo v uplynulých letech a jak se bude vyvíjet v budoucnu? Co může město Kopřivnice dělat s ohledem na zdraví obyvatel, vodní režim ve městě, veřejnou zeleň či okolní krajinu? Druhou přednášku přednese přední odborník na danou problematiku, ekolog Mgr. Josef Novák, Ph. D.

Přednáška se uskuteční v rámci aktivit ke Dni Země 2016 v Kopřivnici.

Přednášející: RNDr. Viktor Třebický, PhD., Mgr. Josef Novák, PhD., společnost CI2, o.p.s.

Vyhledávání