16.10 | 19:00 | MAGDALÉNA MANDERLOVÁ : SKETCHES (vernisáž)


Stopy krajiny v mé paměti - protože v paměti zůstává jen to důležité; oprostit se, jít k podstatě; intuitivní promalovávání se směrem dovnitř. 
Skica, kresba a deník jako samonosná a autentická výpověď, obsahujíce okamžitost i trvalost záznamu, křehkost kresby i surovost skicy.

***
Magdaléna Manderlová
*1991
V r. 2015 absolvovala ateliér malby I. Daniela Balabána na fakultě umění Ostravské univerzity. Během studia pobývala na několika stážích - k té poslední /na Islandu/ se bude výstava odkazovat.

https://magdalenamanderlova.tumblr.com/

Vyhledávání