22.04 | 19:30| DEN ZEMĚ : IN TRANSITION 2.0 (film, projekce)

„Budoucnost bez ropy může být lepší než současnost, pokud využijeme svou představivost a kreativitu.“ Rob Hopkins

Základní snahou iniciativ Transition je hledat praktické a funkční cesty, jak čelit problémům, které s sebou přináší ropný zlom a klimatická změna. Důležitým prvkem těchto iniciativ je také to, že se tak děje „zespoda“ – impuls ke změně vychází z komunity, z potřeby obyvatel určitého města či místa. Jde o místo, kde si komunita sama řídí proces, jenž pomáhá městu/vesnici/velkoměstu/sousedství stát se silnějším a šťastnějším. Tyto komunity začaly rozbíhat projekty v oblasti potravin, dopravy, energií, vzdělávání, bydlení, odpadů, umění apod., jež jsou lokální odezvou malého měřítka na globální problémy klimatické změny, ekonomické problémy a ztenčující se zdroje levné energie.
Rob Hopkins, tvůrce konceptu Transition Towns, vyjadřuje jeho podstatu následovně: „Model Transition je pozitivní, orientovaný na řešení problémů a poskytuje návod, jak shromáždit lidi kolem vás a začít objevovat způsoby, jak na lokální úrovni reagovat na ropný zlom a klimatickou změnu“. 
Koncept Transition Towns tedy navrhuje zaměřit se na lokální praktická řešení – posilovat místní ekonomiku, obnovovat a budovat lokální zdroje potravin, energie, ale také pracovat na změně našich návyků a praktik směrem k udržitelnějším, například co se týká spotřeby zboží, dopravy, trávení volného času atd. V praxi tedy lidé zapojení v iniciativách Transition ve Velké Británii například budují komunitní zahrady, učí se pěstovat potraviny, opravují a vylepšují své domy tak, aby neplýtvali energiemi či využívali obnovitelné zdroje energie, vytvářejí systémy lokálních měn, pořádají promítání dokumentů a besedy s odborníky otevřené veřejnosti, snaží se navazovat spolupráci a kooperovat s místní samosprávou atd.
Nechme se inspirovat ;)

Vyhledávání