So 1.6. | 10:00 | Workshop: Zpívání - cesta objevování našeho hlasu a jeho léčivého potenciálu

Tento seminář bude prvním z pravidelných setkání, během kterých budeme společně rozvíjet léčivé možnosti našeho hlasu v jeho přirozené podobě. Budeme naslouchat jak se rodí tóny z ticha, budeme naslouchat našemu hlasu, jak jsme jej nikdy neslyšeli. Budeme prožívat radost z léčivých vibrací našeho hlasu i hlasů dalších lidí, se kterými se budeme slaďovat. Budeme postupně rozvíjet i některé zvláštní možnosti našeho hlasu, jako je např. alikvotní zpěv. Ve druhé části semináře spojíme naše hlasy s rytmem a pohybem při zpěvu jednoduchého a podmanivého etnického nápěvu.

Workshop pod vedením Svatopluka Němce:

"Od r. 2006 jsem se zúčastnil seminářů vedených např. Davidem Hykesem (USA), Chrisem Amrheinem (Rakousko) a Wolfgangem Saussem (Německo) a v r. 2009 jsem absolvoval celoroční intenzivní studium alikvotního a hrdelního zpěvu pod názvem Monochord vedeným lektory Wolfgangem Sausem, Lotharem Bergerem, Claudií Matussek (Německo), Hosso/Transmongolia (Mongolsko), Kivou Šímovou (Kanada), Vlastislavem Matouškem, Janem Braunsteinem, Lucií Koderovou (ČR). V následujících letech jsem pokračoval v účasti na seminářích a vedl skupinu zaměřenou na alikvótní zpěv, hlasové meditace, rozvoj rytmického cítění a hlasovou improvizaci."

 

10 - 13 hodin

Vstupné 100,-

 

Vyhledávání