St 21.5. | 17:00 | SETKÁNÍ s Irenou Štrbovou

Povídání na jakékoliv téma, které vás zajímá na vaší cestě SEBEPOZNÁNÍ.
Žádná otázka není zbytečná nebo trapná. Sdílení, meditace, naladění se na vyšší božské JÁ.
Cena: 150,- Kč
www.prozivot.ic.cz

Vyhledávání