St 22.1. | 17:00 | Irena Štrbová: PARTNERSKÉ VZTAHY

Člověk je tvor společenský. Právě v různých vztazích se máme možnost o sobě dozvědět mnoho informací o sobě. 
Jak tyto informace vnímat? Jak s nimi pracovat? Jak se chovat ve vztazích. Jak si pomoci, abych se v nich cítil lépe?
Co mi ostatní lidé svých chováním sdělují? Co mým chováním k druhým vyjadřuji já?
Cena: 150,- Kč
www.prozivot.ic.cz

Vyhledávání