St | 4.3 | 19:00 | Nedotknutelné prostitutky [projekce, beseda]

Jaké je to narodit se prostitutkou? Jsou kasty systémem bohů nebo lidí? Jak je těžké se z nich osvobodit? Dokument Nedotknutelné prostitutky sleduje osud lidu Badi - nejnižší nepálské kasty. Beseda s autory dokumentu po filmu.

Vstupné 40 Kč

Vyhledávání